Požární bezpečnost staveb s.r.o.
Částkova 1752/97, Plzeň
tel.: 377 444 590
O firmě

Ing. Petr Boháč - spolumajitel firmy
- vystudoval ČVUT, Fakultu stavební, obor Pozemní stavby
- vystudoval VŠB v Ostravě, obor Požární ochrana a bezpečnost průmyslu
- od roku 1996 podnikal v oboru jako fyzická osoba, v roce 2005 založil se svou ženou firmu Požární bezpečnost staveb s.r.o.
- od roku 1999 je členem SC1 při technické normalizační komisi TNK 27 a od roku 2007 je jejím předsedou
- od roku 2002 je autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb
- od roku 2006 je členem zkušební komise při ČKAIT
- od roku 2007 je členem technické normalizační komise TNK 27
- je autorem normy ČSN 73 08 75
- přednáší a školí problematiku požární bezpečnosti staveb

Stěžejní činností naší firmy je zpracování požárně bezpečnostních řešení, ročně zpracujeme cca 600-900 zakázek. Řešíme jednoduché stavby od rodinných domů přes změny užívání provozoven, nájemní jednotky, bytové domy, administrativní objekty až po obrovské stavby, jakými jsou obchodní centra, výrobní haly, skladové haly, logistické areály, elektrárny, technologické celky apod.

Jsme firmou do 10ti zaměstnanců, všechny pracovníky zaměstnáváme v hlavním pracovním poměru. Pro dobré fungování firmy jsou důležité nejen vztahy se zákazníky, ale i vztahy na pracovišti. V této firmě se podařilo vybudovat kolektiv, který je postavený na dobrých mezilidských vztazích, vzájemné spolupráci a společných cílech - odvádět kvalitní práci tak, aby naši zákazníci byli spokojeni.© 2023 Jan Beneš